Per fer el pagament de la resta de l'import de la ruta, cal posar la quantitat d'euros a la casella "Quantitat"
Para efectuar el pago del resto del importe de la ruta, se debe rellenar la cantidad de euros en la casilla correspondiente a "Cantidad"

Pagament resta / Pago del resto